Aanmelden
NL

Etiquette

Etiquette

Crème de la Crème vindt het belangrijk dat sitters en ouders professioneel en respectvol met elkaar omgaan. Hiertoe hebben we een set omgangs- en gedragsregels opgesteld waar sitters en ouders zich aan dienen te houden.

Sitters

Sitters die via Crème de la Crème werken hebben zich akkoord verklaard met de hier genoemde omgangs- en gedragsregels en met het door Crème de la Crème gehanteerde privacybeleid.

Bij overtreding van één of meer van onderstaande regels zal Crème de la Crème het profiel van de betreffende sitter verwijderen uit haar bestanden. In geval van onethisch handelen zoals bijvoorbeeld mishandeling en/of intimidatie zal Crème de la Crème altijd aangifte doen bij de politie.

Profielinformatie en informatieverstrekking naar de ouders
De sitter zorgt ervoor dat diens profielinformatie en beschikbaarheidsgegevens altijd up to date en correct zijn en is duidelijk en eerlijk in de informatieverstrekking naar de ouders.

Communicatie met de ouders
De sitter draagt zorg voor duidelijke en correcte communicatie met de ouders, zowel qua inhoud als qua vorm.

Oppasdienst 
1. De sitter zorgt ervoor er altijd verzorgd en representatief uit te zien. Korte jurkjes, korte rokjes en/of diepe decolletés zijn niet passend voor een oppasdienst.

2. De sitter zorgt ervoor 10 minuten voor aanvang van de dienst bij het gezin aanwezig te zijn, zodat de ouder eventuele bijzonderheden aan de sitter kan overdragen. Indien de sitter onderweg onverhoopt vertraging oploopt, neemt de sitter direct telefonisch contact op met de ouder om deze hierover te informeren middels een telefoongesprek (en niet middels sms of WhatsApp).

3. De sitter en de ouder bespreken voor/bij aanvang van de dienst het dag- en/of nachtritme van het kind/de kinderen.

4. De sitter is tijdens de oppasdienst gemotiveerd en professioneel en stelt het kind/de kinderen op de eerste plaats.

Social media 
In verband met de privacy van de gezinnen is het de oppas niet toegestaan foto’s van de kinderen of andere content die met de werksituatie te maken heeft te verspreiden via social media kanalen of anderszins.

Betaling van de oppasdienst
De sitter wordt aan het einde van de oppasdienst voor de gewerkte uren betaald door de ouder(s), middels een directe overboeking aan Crème de la Crème die op haar beurt het volledige bedrag binnen twee werkdagen aan de sitter overmaakt.

Annuleren oppasdienst 
Een reeds geaccepteerde oppasdienst kan alleen bij zeer hoge uitzondering door de sitter worden geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van zeer ernstige persoonlijke omstandigheden of familieomstandigheden, of ziekte die het oppassen onmogelijk of onverantwoordelijk maakt). Dit dient minimaal 24 uur voor aanvang van de oppasdienst te gebeuren en hierbij geldt het volgende:

1. De sitter belt zo snel mogelijk met één van de medewerkers van Crème de la Crème zodat er vervanging geregeld kan worden.

2. De boeking van de sitter wordt pas definitief als geannuleerd beschouwd na bevestiging van de annulering door één van de medewerkers van Crème de la Crème.

Er is altijd iemand bereikbaar van Crème de la Crème aan wie de annulering kan worden doorgegeven, ook in de avonduren en in het weekend. Een medewerker van Crème de la Crème draagt na het vernemen en accepteren van de annulering zorg voor contact met de ouders en het vinden van een passende oplossing.

Indien een sitter vaker dan één keer in 3 maanden tijd een geaccepteerde oppasdienst annuleert of vaker dan één keer in 3 maanden tijd te laat komt, ziet Crème de la Crème zich genoodzaakt het profiel van deze sitter te verwijderen. Ouders rekenen op een geboekte oppasdienst en Crème de la Crème neemt dit zeer serieus.

In geval van nood 
1. De sitter belt direct 112 en blijft te allen tijde bij het kind/de kinderen.

2. De sitter belt (één van) de ouder(s). Indien het niet lukt de ouder(s) te contacteren neemt de sitter contact op met één van de medewerkers van Crème de la Crème.

3. De sitter neemt contact op met iemand van Crème de la Crème.

Ouders   

Betaling oppasdienst
De sitter wordt aan het einde van de oppasdienst voor de gewerkte uren betaald door de ouder(s), middels een directe overboeking aan Crème de la Crème. Crème de la Crème draagt vervolgens zorg voor overboeking van het gehele bedrag aan de sitter, binnen 2 werkdagen.

Annuleren oppasdienst
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de oppasdienst en vóór 2 uur voor aanvang van de oppasdienst wordt 1 maal het uurtarief van de sitter in rekening gebracht. Dit bedrag dient door de boeker van de dienst te worden voldaan aan de sitter die was geboekt, hetgeen dient plaats te vinden middels een overboeking aan Crème de la Crème. Crème de la Crème zorgt ervoor dat de sitter binnen 2 werkdagen betaald wordt.

Bij annulering binnen 2 uur voor aanvang van de oppasdienst wordt 2 maal het uurtarief van de sitter in rekening gebracht. Dit bedrag dient door de boeker van de dienst te worden voldaan aan de oppas die was geboekt, hetgeen dient plaats te vinden middels een  overboeking aan Crème de la Crème. Crème de la Crème zorgt ervoor dat de sitter binnen 2 werkdagen betaald wordt.

Middels deze annuleringsregeling wordt de reeds geboekte sitter, in het geval van annuleringen binnen 24 uur voor aanvang dienst, enigszins gecompenseerd voor de tijd die voor het oppassen was gereserveerd. Crème de la Crème brengt geen annuleringskosten in rekening.

Belangrijke telefoonnummers
De ouder zorgt er bij aanvang van de oppasdienst voor dat de sitter het telefoonnummer krijgt van de ouder(s) en van de huisarts (plus eventuele overige belangrijke telefoonnummers).

eerde privacybeleid.

Bij overtreding van één of meer van onderstaande regels zal Crème de la Crème het profiel van de betreffende sitter verwijderen uit haar bestanden in geval van onethisch handelen zoals bijvoorbeeld mishandeling en/of intimidatie zal Crème de la Crème altijd aangifte doen bij de politie.


Profielinformatie en informatieverstrekking naar de ouders

De sitter zorgt ervoor dat diens profielinformatie en beschikbaarheidsgegevens altijd up to date en correct zijn en is duidelijk en eerlijk in de informatieverstrekking naar de ouders.

Communicatie met de ouders
De sitter draagt zorg voor duidelijke en correcte communicatie met de ouders, zowel qua inhoud als qua vorm.

Oppasdienst 

1. De sitter zorgt ervoor er altijd verzorgd en representatief uit te zien. Korte jurkjes, korte rokjes en/of diepe decolletés zijn niet passend voor een oppasdienst.

2. De sitter zorgt ervoor 10 minuten voor aanvang van de dienst bij het gezin aanwezig te zijn, zodat de ouder eventuele bijzonderheden aan de sitter kan overdragen. Indien de sitter onderweg onverhoopt vertraging oploopt, neemt de sitter direct telefonisch contact op met de ouder om deze hierover te informeren middels een telefoongesprek (en niet middels sms of WhatsApp).

3. De sitter en de ouder bespreken voor/bij aanvang van de dienst het dag- en/of nachtritme van het kind/de kinderen.

4. De sitter is tijdens de oppasdienst gemotiveerd en professioneel en stelt het kind/de kinderen op de eerste plaats.

Social media 

In verband met de privacy van de gezinnen is het de oppas niet toegestaan foto’s van de kinderen of andere content die met de werksituatie te maken heeft te verspreiden via social media kanalen of anderszins.

Betaling van de oppasdienst

De sitter wordt aan het einde van de oppasdienst voor de gewerkte uren betaald door de ouder(s), ofwel contant ofwel middels een directe overboeking.

Annuleren oppasdienst 

Een reeds geaccepteerde oppasdienst kan alleen bij zeer hoge uitzondering door de sitter worden geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van zeer ernstige familieomstandigheden of ziekte die het oppassen onmogelijk of onverantwoordelijk maakt). Dit dient minimaal 24 uur voor aanvang van de oppasdienst te gebeuren en hierbij geldt het volgende:

1. De sitter belt zo snel mogelijk met één van de medewerkers van Crème de la Crème zodat er vervanging geregeld kan worden.

2. De boeking van de sitter wordt pas definitief als geannuleerd beschouwd na bevestiging van de annulering door één van de medewerkers van Crème de la Crème.

Er is altijd iemand bereikbaar van Crème de la Crème aan wie de annulering kan worden doorgegeven, ook in de avonduren en in het weekend. Een medewerker van Crème de la Crème draagt na het vernemen en accepteren van de annulering zorg voor contact met de ouders en het vinden van een passende oplossing.

Indien een sitter vaker dan één keer in 3 maanden tijd een geaccepteerde oppasdienst annuleert of vaker dan één keer in 3 maanden tijd te laat komt, ziet Crème de la Crème zich genoodzaakt het profiel van deze sitter te verwijderen. Ouders rekenen op een geboekte oppasdienst en Crème de la Crème neemt dit zeer serieus.

In geval van nood 

1. De sitter belt direct 112 en blijft te allen tijde bij het kind/de kinderen.

2. De sitter belt één van de ouders. Indien het niet lukt de ouders te contacteren neemt de sitter contact op met één van de medewerkers van Crème de la Crème.

3. De sitter neemt contact op met iemand van Crème de la Crème.

Ouders:                                

Betaling oppasdienst

De sitter wordt aan het einde van de oppasdienst voor de gewerkte uren betaald door de ouder(s), middels een directe betaling via Crème de la Crème, zorgt Crème de la Crème ervoor dat de oppas binnen 2 werkdagen betaald wordt.

Annuleren oppasdienst

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de oppasdienst wordt 1 maal het uurtarief van de sitter in rekening gebracht. Dit bedrag dient door de boeker van de dienst te worden voldaan aan de sitter die was geboekt, hetgeen kan gebeuren middels een directe overboeking aan Crème de la Crème.

Bij annulering binnen 2 uur voor aanvang van de oppasdienst wordt 2 maal het uurtarief van de sitter in rekening gebracht. Dit bedrag dient door de boeker van de dienst te worden voldaan aan de oppas die was geboekt, hetgeen kan gebeuren middels een directe overboeking aan Crème de la Crème. Indien aan Crème de la Crème betaald wordt, zorgt Crème de la Crème ervoor dat de oppas binnen 2 werkdagen betaald wordt.

Middels deze annuleringsregeling wordt de reeds geboekte sitter, in het geval van annuleringen binnen 24 uur voor aanvang dienst, enigszins gecompenseerd voor de tijd die voor het oppassen was gereserveerd. Crème de la Crème brengt geen annuleringskosten in rekening.

Belangrijke telefoonnummers

De ouder zorgt er bij aanvang van de oppasdienst voor dat de oppas het telefoonnummer krijgt van de ouder(s) en van de huisarts (plus eventuele overige belangrijke telefoonnummers).